Koellast berekenen
   
1. Wat is de afmeting van de ruimte?
 
Lengte:
meter
Breedte:
meter
Hoogte:
meter
   
2. Wat is de oppervlakte van de totale hoeveelheid glas gericht op het zuiden of westen?
 
Zuid:
m2
West:
m2
   
3. Is er voor de ramen een zonwering aanwezig?
 
Ja, binnen (bijv. luxaflex)
Ja, buiten (bijv. luifels)
Nee
   
4. Wat bevindt zich boven de te koelen ruimte?
 
Plat dak
Pannen dak
Nog een verdieping
   
5. Hoeveel personen zijn er aanwezig in de te koelen ruimte?
 
Personen
   
6. Verrichten de personen zwaar lichamelijk werk?
 
Ja
Nee
   
7. Wat is de functie van de te koelen ruimte?
 
Slaapkamer
Woonkamer
Kantoor
Kapsalon
Fitnessruimte
Horecaruimte
Les- / Seminarruimte
   
  kW